Dokumenty do pobrania

 1. Statut Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie

  Pobierz plik
 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  Pobierz plik
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

  Pobierz plik
 4. Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe

  Pobierz plik
 5. Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Pr. Aut. z dnia 20 grudnia 1996 r.

  Pobierz plik